Use of Ozone in Animal, Poultry and Aquaculture Feeding Plant

{:fa} گاز ازن جهت استفاده در کارخانه های خوراک دام، [...]

Use of ozone in cooling tower water

{:fa}گاز ازن جهت تصفیه و ضدعفونی آب برج خنک کننده [...]

Use of ozone gas in Textile sewage

{:fa}استفاده از ازن جهت رنگبری و کاهش COD فاضلاب نساجی معرفی [...]

Industrial Water Treatment

{:fa}تصفیه آب صنعتی احتراما به استحضار می رساند، شرکت ازن [...]

ٌWastewater Disinfection

{:fa}ضدعفونی و تصفیه فاضلاب کاربردهای ازن درگندزدایی آب و پساب [...]

Removing Color in Industrial Wastewater

{:fa}رنگبری پساب های صنعتی به طور معمول مولکول های آلی [...]

میزان ازن لازم برای از بین بردن میکروارگانیسم ها

میزان ازن لازم برای از بین بردن میکروارگانیسم ها ازن [...]

کاربرد ازن در صنایع

کاربرد ازن در صنایع ازن هم اکنون در جهان به [...]

تجهیزات تزریق ازن

تجهیزات تزریق ازن ازن که فرم سه اتمی اکسیژن می [...]

مزایای ازن زنی با استفاده از ازن تولید شده توسط ازن ژنراتور های ازن تجهیز

مزاياي ازن زنی با استفاده از ازن تولید شده توسط [...]

ضدعفونی آب

ضدعفونی آب ازن قویترین ماده ضدعفونی کننده شیمیایی در دسترس [...]

ضدعفونی آب پرورش ماهی

ضدعفونی آب پرورش ماهی   محدودیت منابع آب و زمین [...]

ضدعفونی با استفاده از ازن

ضدعفونی با استفاده از ازن   توانمندی شرکت ازن تجهیز [...]

دستگاه ازن ژنراتور صنعتی

دستگاه ازن ژنراتور صنعتی تکنولوزی جدید تولید ازن با استفاده [...]

Use of ozone gas in the starch, gluten and glucose industries

{:fa}  ضدعفونی و کاهش بار میکروبی کارخانه نشاسته و گلوتن جهت [...]

Use of ozone gas to disinfection of consumption water

{:fa}گاز ازن جهت ضدعفونی آب در تصفیه خانه های آب [...]

Use of ozone gas to reduce the microbial load

{:fa}طرح استفاده از گاز ازن جهت کاهش بار میکروبی با [...]

Use of ozone gas for disinfection of fruits and vegetables

{:fa}گاز ازن جهت شستشو و ضدعفونی میوه و سبزی   [...]

Use of ozone gas for disinfection of wheat and flour

{:fa}گاز ازن جهت کاهش بار میکروبی آرد با استفاده از [...]

Use of ozone gas in water and wastewater treatment plant

{:fa}گاز ازن جهت گندزدایی پساب صنعتی تصفیه خانه فاضلاب   [...]

Use of ozone in food industry

{:fa}گاز ازن جهت کاهش بار میکروبی در صنایع غذایی با [...]

Use of ozone gas Cake and Pastry Industry

{:fa}گاز ازن جهت کاهش بار میکروبی صنایع کیک و کلوچه [...]

Use of ozone in dairy industry

{:fa} گاز ازن در ضدعفونی و کاهش بار میکروبی صنعت [...]

Use of ozone in pulp industry

{:fa}گاز ازن جهت کاهش بار میکروبی در کاغذ و مقواسازی [...]

Use of ozone in swimming pools

{:fa}گاز ازن در تصفیه و ضدعفونی آب استخر   با [...]