آیا ازن همانند UV و کلر در از بین بردن ویروس ناتوان است؟

صفحه اصلی/آیا ازن همانند UV و کلر در از بین بردن ویروس ناتوان است؟
آیا ازن همانند UV و کلر در از بین بردن ویروس ناتوان است؟

خیر. ازن یک اکسید کننده وسیع الطیف است و با تنظیم ppm ازن و روش تزریق صحیح می توان ویروس را از بین برد.

in