آیا استفاده از ازن جهت ضدعفونی آب آشامیدنی بسته بندی مشکلی ندارد؟

صفحه اصلی/آیا استفاده از ازن جهت ضدعفونی آب آشامیدنی بسته بندی مشکلی ندارد؟
آیا استفاده از ازن جهت ضدعفونی آب آشامیدنی بسته بندی مشکلی ندارد؟

خیر، مشکلی ندارد. طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده از گاز ازن جهت ضدعفونی آب آشامیدنی بسته بندی شده بلامانع است.

in