آیا تجهیزات تزریق ازن درصورت خراب شدن به راحتی قابل دسترسی می باشند؟

صفحه اصلی/آیا تجهیزات تزریق ازن درصورت خراب شدن به راحتی قابل دسترسی می باشند؟
آیا تجهیزات تزریق ازن درصورت خراب شدن به راحتی قابل دسترسی می باشند؟

بلی. قطعات و تجهیزات تزریق ازن دارای عمرطولانی بوده فقط قطعات مصرفی و ماهانه نیاز به تعویض دارند و با یک تماس بلافاصله در اسرع وقت برای مشتری ارسال می گردد.

in