آیا دستگاه پرتابل ازن هم وجود دارد؟

صفحه اصلی/آیا دستگاه پرتابل ازن هم وجود دارد؟
آیا دستگاه پرتابل ازن هم وجود دارد؟

بله، برای شستشوی سطوح، مخازن، دیوار ها و … در کارخانه های صنایع غذایی می توان دستگاه را به صورت متحرک طراحی نمود.

in