دستگاه ازن ژنراتور، سنسور آنلاین برای تعیین میزان ازن تزریقی دارد؟

صفحه اصلی/دستگاه ازن ژنراتور، سنسور آنلاین برای تعیین میزان ازن تزریقی دارد؟
دستگاه ازن ژنراتور، سنسور آنلاین برای تعیین میزان ازن تزریقی دارد؟

بله، دستگاه مجهز به سیستم  HMI است و میزان ازن تزریقی قابل بررسی توسط اپراتور می باشد.

in