سوابق اجرایی

/سوابق اجرایی
سوابق اجرایی2019-01-07T15:48:49+03:30

سوابق اجرایی

معرفی برخی مراکز نصب شده دستگاه ازن ژنراتور به تفکیک

 • شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه- 10 کیلوگرم در ساعت (بصورت چهار ماژول) سال91-90 
 • شرکت آب و فاضلاب شهر گرمسار  6.9 کیلوگرم در ساعت (بصورت سه ماژول 2300 گرم در ساعت) سال 90 
 • شرکت آب و فاضلاب شهر ساوه  2 کیلوگرم در ساعت (بصورت 2 ماژول) سال 92 
 • شرکت آب منطقه ای استان مازندران (شهر رامسر)- 6 کیلوگرم در ساعت سال 93 
 • شرکت آرمان گستر محیط- 500 گرم در ساعت در سال 89
 • پرورش ماهی آقای بزرگی دستگاه  200 گرم سال 93
 • پرورش ماهی آقای جاهدی دستگاه  100 گرم  سال 93 
 • پرورش ماهی آقای شهردادنیا دستگاه  200 گرم  سال 94 
 • مجتمع چندمنظوره نیاک 1 دستگاه  150  گرم سال 94
 • مجتمع پرورش ماهی پالنگان1 80 گرم سال 94
 • مرکز تکثیر پالنگان2  دستگاه 35 گرم سال 94
 • مرکز تحقیقات شیلات ایران دستگاه 35 گرم سال 94
 • پرورش ماهی آقای عزیزی  دستگاه 60  گرم سال 94
 • مجتمع چندمنظوره نیاک2 دستگاه 400  گرم سال 95 
 • مجتمع چندمنظوره نیاک 300 گرم سال 95
 • پرورش ماهی قزل سراب 3 دستگاه 300  گرم سال 95
 • شرکت آکواپلاس دستگاه  200 گرم سال 95
 • شرکت قزل پارک  1 – هاله کله دستگاه 120  گرم سال 95
 • شرکت قزل پارک  2 – کلیشام دستگاه 200 گرم سال 95
 • شرکت قزل پارک  3- چالدره دستگاه 200 گرم سال 95
 • شرکت قزل دانش دستگاه 240 گرم سال 95 
 • مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری باسوج دستگاه 100 گرم سال 95
 • شرکت توسعه اقتصادی فراگیر قائم دستگاه 80 گرم سال 95
 • شرکت خرم قزل دستگاه 80 گرم سال 95 
 • پرورش ماهی سوران دستگاه 35 گرم سال 95
 • پرورش ماهی آقای میرزایی دستگاه 200 گرم سال 96
 • پرورش ماهی آقا عبدی دستگاه 60 گرم سال 96 
 • پرورش ماهی درناب قزل دستگاه 60 گرم سال 96 
 • پرورش ماهی آقای شاملی دستگاه 35 گرم سال 96
 • پرورش ماهی آقای منصوریان دستگاه 200 گرم سال 96 
 • آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی تهران دستگاه 20 گرم سال 96 
 • مرغداری دماوند دستگاه 20 گرم سال 87

 • نگین صحرای کلاله دستگاه 15 گرم سال 88

 • مرغ مادر کوثر بیدخت حمام، فاز دستگاه 50 گرم سال 89 

 • مرغداری عرفان دستگاه 50 گرم سال 91 

 • مرغداری تدین دستگاه 50 گرم سال 91

 • مرغداری سلیمانی دستگاه 50 گرم سال 92

 • مرغداری پرطلایی دستگاه 35*2 گرم سال 94سال 

 • مرغداری آقای عبدی دستگاه 35 گرم سال 94

 • شرکت سیمرغ واحد خراسان دستگاه 15-50 سال 95

 • مرغداری فاطمی دستگاه 60 – 35 سال 95 

 • شرکت سیمرغ دستگاه 35 گرم سال 96 

 • گاوداری آقای طاهری (مشهد) دستگاه 50 گرم در ساعت  سال 88

 • گاوداری آقای فرامرزی (چناران) دستگاه 35 گرم سال 88

 • گاوداری آقای صالحی (کاشمر) دستگاه 35 گرم در ساعت در سال 89

 • گاوداری آقای قدیری دستگاه 50 گرم در ساعت سال 89

 • گاوداری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد دستگاه 50 گرم در ساعت سال 89

 • گاوداری آقای سلیمی دستگاه 35 در ساعت در سال 89

 • گاوداری آقای آشنا دستگاه 35 گرم در ساعت سال 90

 • گاوداری سوران (مشهد) دستگاه 35 گرم در ساعت سال 91

 • گاوداری آقای حاجی آبادی (نیشابور) دستگاه 35 گرم در ساعت سال 91

 • گاوداری آقای رضازاده (مشهد) 50 گرم در ساعت سال 92

 • گاوداری آستان قدس رضوی فاز کنه بیست 60 گرم در ساعت سال 92

 • گاوداری مرکز آموزش جهاد کشاورزی مشهد 50 گرم در ساعت سال 92

 • گاوداری آستان قدس فاز 2  35 گرم در ساعت سال 94 

 • استخر مجموعه ورزشی امام خمینی – تهران  100 گرم در ساعت سال 86 

 • استخر عمومی نمایشگاه بین المللی 100 گرم  در ساعت سال 88

 • استخر شهرداری بروجن 80 گرم در ساعت سال 88

 • استخر مجموعه ورزشی کارگران بروجرد 80 گرم در ساعت  سال 88

 • استخر شرکت گاز پارس جنوبی 60 گرم در ساعت سال 89 

 • استخردانشگاه الزهرا 50 گرم در ساعت سال 89 

 • استخر تعاونی مسکن قزوین 20 گرم در ساعت سال 89 

 • استخر بانک ملت تهران  150 گرم در ساعت سال 90 

 • استخر نشاط فردیس کرج 100 گرم سال 90

 • استخر مجموعه ورزشی ولیعصر زنجان10090

 • استخر کارگران استان آذربایجان غربی 100 گرم در ساعت سال 90

 • استخر کارگران شهرکرد 100 گرم در ساعت سال91

 • استخر کارگران استان قزوین 10091

 • استخر مجموعه ورزشی زرافشان تهران3591

 • استخر دانشگاه فارابی 100 گرم در ساعت سال 92

 • استخرمجموعه ورزشی کوثرنیروی انتظامی زنجان 80 گرم در ساعت سال 92

 • استخر کارگران بیرجند 80 گرم در ساعت سال 92

 • سیستم ازن زن جهت استخر شیرجه مجموعه ورزشی آزادی  200 گرم در ساعت سال 93

 • سیستم ازن زن جهت استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی 150 گرم در ساعت سال 93 

 • سیستم ازن زن جهت استخر تمرینی مجموعه ورزشی آزادی 100 گرم در ساعت سال 93

 • استخر مجموعه ورزشی یاس شهید محلاتی تهران 150 گرم در ساعت سال 93 

 • استخر دانشگاه کاشان 100 گرم در ساعت سال 93

 • استخر دانشگاه آزاد اسلامشهر 80 گرم در ساعت سال 93 

 • استخر بانک ملی اهواز 80 گرم در ساعت سال 93 

 • استخر ایران در تنکابن 80 گرم در ساعت سال 93

 • استخر دانشگاه شهررضا 100 گرم در ساعت سال 94 

 • استخر تربیت بدنی ملک نیا(سنندج) 100 گرم در ساعت سال 94 

 • استخر تربیت بدنی جهرم 80 گرم در ساعت سال 94

 • استخر بنیاد شهید کرمان 80 گرم در ساعت سال 94 

 • استخر تالار نگین قزوین سه دستگاه 150 گرم و دو دستگاه 35 گرم در ساعت سال 95 

 • استخر دانشگاه امام حسین 80 گرم در ساعت سال 95 

 • استخر راه و شهرسازی شهرکرد یک دستگاه 60 گرم و یک دستگاه 35 گرم در ساعت سال 95  

داروسازی جابرابن حیان 40 گرم در ساعت سال 87

داروسازی رها 40 گرم در ساعت در سال 91

داروسازی ایران هورمون 35 گرم در ساعت در سال 94 

دارو سازی تهران شیمی 35 گرم در ساعت در سال 95

 شركت لبنيات تين دامداران 150 گرم در ساعت سال 88 

شرکت لبنیات آذرنوش شرق کوهساران 60 گرم در ساعت سال 88     

شركت لبنيات بينالود نیشابور 50 گرم در ساعت سال 89  

شرکت  لبنیات اعلا ابرکوه  50 گرم در ساعت سال 89 

پگاه آذربایجان شرقی 50 گرم در ساعت سال 89 

شرکت لبنیات گلبرگ نهاوند  35 گرم در ساعت سال 89  

بایامهراسپادانا کره ونک  100 گرم در ساعت سال 90   

صنایع قدس رضوی 50 گرم در ساعت سال 90   

شرکت لبنیات می ماس 50 گرم در ساعت سال 90 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس 50 گرم در ساعت سال 90 

شیر پاستوریزه پگاه خراسان رضوی 150 گرم در ساعت سال 90 

پگاه آذربایجان غربی 35 گرم در ساعت سال 90 

شرکت صبح سپید پانل 50 گرم در ساعت سال 91 

 مجتمع کشت و صنعت پویا بروجرد 50 گرم در ساعت سال 92 

شرکت لبنیات  فجرشاهرود (میامی) 35 گرم در ساعت سال 92     

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان 60 گرم در ساعت سال 93 

شیر پاستوریزه پگاه گناباد  60 گرم در ساعت سال 93 

شیر پاستوریزه پگاه گلستان 80 گرم در ساعت سال 94 

شرکت صنایع غذایی آریا راما قم 80 گرم در ساعت سال 95  

فراورده های غذایی رضوی مشهد 35 گرم در ساعت سال 95   

بسته بندی آّب آشامیدنی سیوا 35 گرم در ساعت سال 86    

بسته بندی آب آشامیدنی واتا 35 گرم در ساعت سال 87  

بسته بندی آب آشامیدنی نستله 35 گرم در ساعت سال 87  

شرکت زمزم شیراز 50 گرم در ساعت سال 89          

شرکت زمزم رشت  50 گرم در ساعت سال 90    

شرکت زمزم کرمان  20 گرم در ساعت سال 90  

بسته بندی آب آشامیدنی جواهرده   50 گرم در ساعت سال 90 

بسته بندی آب آشامیدنی مبدا  50 گرم در ساعت سال 90     

بسته بندی آب معدنی آسمان شمال  50 گرم در ساعت سال 90                  

شرکت آوین پالایش نیرو 50 گرم در ساعت سال 90   

شرکت تام ایران خودرو 35 گرم در ساعت سال 90  

شرکت صنایع غذایی خوشگوار 20 گرم در ساعت سال 90 

بسته بندی آب معدنی تیشان 60 گرم در ساعت سال 91  

بسته بندی آب آشامیدنی ترش و  شیرین 35 گرم در ساعت در سال 91  

شرکت زمزم تبریز 35 گرم در ساعت در سال 91 

شرکت خوشگوار مشهد 50 گرم در ساعت سال 92  

شرکت زمزم ارومیه 35 گرم در ساعت سال 92  

بسته بندی آب معدنی هیسون بندرعباس 35 گرم در ساعت سال 92  

پارس کوشاب زرین دالکی 20 گرم در ساعت در سال 92  

آب بسته بندی داماش 100 گرم در ساعت سال 93   

بسته بندی آب آشامیدنی ارم نوش شیراز- اکوانینا  60 گرم در ساعت سال 93     

شرکت آب بسته بندی کام آوران شیراز 50 گرم در ساعت سال 94  

خوش طعم اصفهان  35 گرم در ساعت سال 94  

بسته بندی آب تسنیم نوش (اردبیل) 100 گرم در ساعت سال  95  

بسته بندی آب نوش(تاجیکستان) 35 گرم در ساعت سال 95   

آب معدنی کاپیتان  35 گرم در ساعت در سال 86 

آب معدنی تکسو 50 گرم در ساعت درسال 89 

آب معدنی رودان 50 گرم در ساعت در سال 90  

آب معدنی آبفام 35 گرم در ساعت 92  

آب معدنی کولاک غرب 35 گرم در ساعت سال 93  

آب معدنی کولاک سیاهکل 60 گرم در ساعت سال 94 

آب معدنی چشمه ساران کوثر(گناباد) 35 گرم در ساعت سال 94  

آب معدنی سامان تجهیز(آقای نعمتی) 60 گرم در ساعت در سال 95  

شرکت صنایع غذایی شهد نارین 50 گرم در ساعت در سال 90  

شرکت تولیدی قارچ توکلی 50 گرم در ساعت در سال 90   

شرکت پدیده دیناروند 20 گرم در ساعت در سال 90   

شرکت کشت و صنعت نانا 100 گرم در ساعت در سال 91  

شرکت گسترش بازرگانی کرمان 50 گرم در ساعت در سال 91   

شرکت صنایع غذایی شهد طلایی 50 گرم در ساعت در سال 92  

شرکت بسته بندی تخم مرغ طوس 35 گرم در ساعت در سال 92  

شرکت آرد زرین مشهد 35 گرم در ساعت در سال 94   

شرکت افشان پروتئین سورن 60 گرم در ساعت در سال 95  

و صدها مرکز دیگر …